Řídím svůj projekt

Společně vytváříme odpovědnější světŘídím svůj projekt

Napsal Miriam Vránová

Téměř 60 žen z Prahy absolvovalo náš vzdělávací program projektového řízení a on-line marketingu. Není výjimkou, že absolventky v závěru intenzivního kurzu mají již hmatatelné úspěchy ve formě prodaných produktů či služeb. 

Spiralis učí ženy řídit své životní projekty

Téměř 60 pražských maminek absolvovalo vzdělávací program s názvem NAJDU SVÉ MÍSTO aneb ŘÍDÍM SVŮJ PROJEKT. Není výjimkou, že absolventky v závěru intenzivního kurzu mají již hmatatelné úspěchy ve formě prodaných produktů či služeb. Kurz pořádá organizace Spiralis pro ženy, které hledají své pracovní uplatnění po profesní pauze způsobené mateřstvím.

Ženy do kurzu již vstupují s vlastním „podnikatelským“ záměrem. V průběhu výuky projektového managementu a konzultací s experty jej dále rozvíjejí. Účastnice získají znalosti z on-line marketingu, komunikačních dovedností a péče o zákazníky v průběhu prakticky zaměřených školení.

 

Ženy procházejí velkou proměnou. Vedle získaných znalostí, působí pozitivně i skupinová dynamika. Setkají se ženy, které řeší podobné situace. A například spojí své síly a vytvoří zcela nový projekt. Vzájemná podpora přináší ženám tolik potřebnou stabilitu.

Originální obsahový Dyjář 2016, Relaxace u Vltavy aneb architektonický návrh mola na Zbraslavi, příměstský tábor v Archeologickém parku Liboc. Komunitní škola Roztoky, projekt pojízdné kavárny Káva jinak, jsou některé konkrétní projekty, které se účastnicím již podařilo nastartovat a nyní je projektově řídí.

Tereza Vacatová, která mezi účastnicemi našla svou obchodní partnerku a společně se věnují gastronomickému projektu Deli LIfe, hodnotí význam programu těmito slovy: “Velmi přínosný kurz. Skvělá atmosféra a možnosti, mentoři jsou odborníci na svém místě. Mentoring je skvělý nápad. Kurzů pro rodiče je jako hub po dešti, ale tento je výjimka. Rozdíl je především v přístupu Spiralis, podporuje spoluprací skupiny a volí témata, která jsou potřebná.“

Významnou roli zde sehrávají mentorky a mentoři ze společností Česká inovace, Česká pojišťovna, Česká spořitelna, ČSOB, Komunitní podnikatelský akcelerátor, Exxonmobil, SAZKA, RWE, Nadační fond Start It Up! aj.

Vzdělávací program Najdu své místo aneb ŘÍDÍM SVŮJ PROJEKT nastartoval novou éru v rozvoji žen. Potvrdila se hypotéza, že k jednoduššímu kariérnímu startu po rodičovské pauze může velmi významně pomoci mentoring či konzultace na míru. Spolupráce jednotlivých žen a mentorů a konzultantů nekončí. Naopak mezi mnohými se vytvořila pouta profesní a někdy i osobní. Je radost být součástí procesu, který opravdu mění situaci žen na pracovním trhu. Mentoři z významným nadnárodních firem, malých českých společností či experti z neziskového sektoru se na náš popud rozhodli podporovat rozvoj žen i nad rámec projektu. A vnímají stejně jako my ve Spiralis, že změna v oblasti rovnocenného postavení žen a mužů ve společnosti je možná, jen pokud se každý zapojí způsobem, který je mu blízký a smysluplný.

„Program ŘÍDÍM SVŮJ PROJEKT vyvolal vlnu nadšení mezi účastnicemi i mezi jejich mentory. Ženy mají nyní chuť pouštět se do nových věcí s rozmyslem, mentoři zase čerpají ze zájmu o své zkušenosti a mají větší chuť je dále předávat. Mentoři i konzultanti nyní přicházejí s návrhy, jak dál pracovat efektivně na rozvoji žen ve složité životní situaci. Jejich aktivitu vítáme a již nyní pracujeme na novém modelu spolupráce všech zapojených aktérů. Pojí náš společný cíl: Ve společnosti úspěšná a v osobním životě spokojená žena“, shrnula význam kurzu ředitelka Spiralis Jolana Turnerová.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a Operačního programu Praha - Adaptabilita "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti".