Síť občanských iniciativ proti korupci v ČR

Společně vytváříme odpovědnější světSíť občanských iniciativ proti korupci v ČR

Chceme žít v zemi, kde korupce nemá místo. Věříme, že když spojí síly občanské iniciativy, veřejné instituce a odborníci na protikorupční aktivity vzniká skutečně transparentní společnost. Vidíme smysl ve vzájemném inspirování, sdílení praktických návodů a příkladů dobré praxe úspěšných či problematických kauz v oblasti účinné prevence a boje s korupcí. Propojili jsme více než 80 aktivních občanů a zástupců organizací (EDUin, Fond Otakara Motejla, Informační centrum OSN, iniciativa PAKT, MÚ Kolín, Občanský monitoring, Nadační fond proti korupci, Pražské fórum, Sbor dobrovolných občanů, Trojmezí, Velvyslanectví USA v Praze aj.). Vítáme další aktivní občany a neziskové organizace a nabízíme pomoc s realizací takto zaměřených projektů. Ozvěte se nám.

OBČANSKÉ INICIATIVY JSOU ÚSPĚŠNÉ V ZÁPASE S KORUPCÍ

 

Praha, Liberec, listopad 2015 – Více než 60 zástupců občanských iniciativ, veřejných institucí a odborníků na protikorupční aktivity se zúčastnilo listopadové konference s názvem OBČANSKÉ INICIATIVY V PREVENCI A V BOJI PROTI KORUPCI. Akci, kterou uspořádala nestátní nezisková organizace Spiralis s podporou Velvyslanectví USA v Praze, osobně zahájil velvyslanec USA v Praze Andrew Schapiro. Většina vystupujících vyhodnotila korupci jako palčivý společenský problém, zároveň však nabídla osvědčené metody, jak s ní bojovat.

Zahraniční delegát Ryan Turner z organizace Change matters, která působí ve Washington D.C., zhodnotil přínos konference takto: “Vnímám zde sílu a odhodlání české občanské společnosti čelit korupci především prostřednictvím živého mezisektorového dialogu. Počiny aktivních občanů a iniciativ mě nadchly. Ovšem na občanskou společnost jsou kladeny stále vyšší nároky, dostát jim, znamená nejen v započatém síťování a sdílení zkušeností pokračovat, ale take získat potřebné zdroje.”

Exministryně Milena Vicenová mimo jiné uvedla konkrétní příklad fungujícího prostředí Místní akční skupiny Kyjovské Slovácko v pohybu. “Korupci se nedaří tam, kde se lidé znají a zajímají se o dění”, doplnila Milena Vicenová.

Senátor Libor Michálek společně s expertem na odhalování korupce Leopoldem Černým ve veřejné diskuzi poukázali na složitou situaci oznamovatelů korupce.

Starosta Kolína Vít Rakušan zase přiblížil, jak v komunikaci s občany využívá moderní technologie a smlouvy uzavírané městským úřadem jsou již několik let veřejně přístupné, aniž by čekal na platný zákon.

Opoziční zastupitelka Prahy 10 Renata Chmelová přítomné ohromila , když připomněla, jak organizace Trojmezí dokázala na záchranu území před developery získat 16 tisíc podpisů za pouhých 11 dní.

Vítězslav Praks (Občanský monitoring) shrnul výsledky iniciativ spolků u Milosrdných, ASOKRD a Občanský monitoring. Ty usilují o změnu necitlivého projektu zástavby parcel u památky ze 13. století, Anežského kláštera. Na základě podnětů a tlaku těchto iniciativ Magistrát hl. m. Prahy zrušil vydané územní rozhodnutí ke stavbě tvz. Maršmelounu a Ministerstvo kultury ČR zrušilo prvoinstanční povolení orgánů památkové péče.

Vedle organizací, které prosazují širší participaci občanů (Nadační fond proti korupci, Fond Otakara Motejla, Fond NNO, Úřad vlády ČR, Informační centrum OSN, Občanský monitoring, Pražské fórum, iniciativa PAKT, EDUin, Sbor dobrovolných občanů, Trojmezí aj.) prostor získaly také projekty, které jsou teprve v zárodku a hledají podporu jako například STOP miliardové radnici na Praze 10. Dále se přítomní se dozvěděli, jak se žije v Brně-Žabovřeskách po korupční kauze bývalého starosty Aleše Kvapila, a to konkrétně od místostarostky Daniely Janíčkové.

“Jak zaznělo na konferenci, korupce má v ČR stále významné místo. O to víc nás těší, že přibývá občanů, kteří proti ní aktivně vystupují. Jsme rádi, že jsme mohli propojit tyto lidi a iniciativy a znásobit tak jejich síly. Velmi nás inspiruje výzva Mileny Vicenové: 100 000 nevládek už je masa, která něco dokáže”, prohlásila ředitelka Spiralis Jolana Turnerová.

 

Blažena Hušková, propagátorka a lektorka úspěšné metody participace “Community Visioning”vystoupila jak na konferenci, tak na workshopu Komunitní plánování a podpora protikorupčních aktivit v místě, který se v Liberci uspořádal 6. listopadu uspořádal Spiralis ve spolupráci s organizací Náš kraj. Podobný workshop je plánován v prosinci také v Ústeckém kraji. 

Projekt je podpořen grantem US Embassy of Prague a je realizován od května do prosince 2015.

Během realizace projektu se uskutečnily dva odborné workshopy (Ústí nad Labem, Liberec) pro zástupce občanských iniciativ a celostátní  konference (Praha) s tématem boje proti korupci u nás, za účasti zahraničních expertů v oblasti boje proti korupci s využitím občanských iniciativ.