Spektrum rozvoje žen

Společně vytváříme odpovědnější světSpektrum rozvoje žen

Léčit bolesti dnešního světa pomáhají veřejně prospěšné či charitativní aktivity, které jsou převážně dílem žen.Proto podporujeme ženy a neziskové organizace, ve kterých působí. Více než 220 žen se zapojilo do projektu SPEKTRUM ROZVOJE ŽEN. Koučing, mentoring, rozvoj a mapování kompetencí, 
leadership, storytelling a principy moudrého podnikání jsou oblasti, ve kterých se ženy mohou v rámci workshopů a konference rozvíjet. Ženy a organizace, které mají zájem se dále vzdělávat, sdílet zkušenosti a vzájemně se inspirovat, se sdružují v platformě SPEKTRUM ROZVOJE ŽEN. I vy se můžete připojit k organizacím Moudré podnikání žen, Business Professional Women ČR, Baby Office, Genderové informační centrum NORA, P3 – People, Planet, Profit, Borůvka Praha, Komunitní škola Roztoky, Asociace pro sociální inovace, Proficio, Centrum kompetencí a dalším. 

Informace o aktivitách projektu a členství v platformě naleznete na webu spektrumrozvojezen.weebly.com

 
Skutečná lídryně je důvěryhodná, všestranná, empatická, vizionářka a je autoritou pro druhé. Rozvoji těchto kompetencí se bude věnovat 5 tématicky zaměřených workshopů a závěrečná konference. Aktivity povedou expertky a experti, kteří působí v byznysu, účastní se politického dění nebo se angažují ve veřejně prospěšných aktivitách. Připojte se!

Vítáme občansky aktivní ženy, které chtějí zvýšit svůj vliv či podíl na dění ve společnosti. Jsme otevřeni také mužům, kteří vnímají podporu žen jako běžnou součást života. Těšíme se na vzájemnou inspiraci, sdílení názorů a zkušeností.

Více informací naleznete na stránkách projektu.

https://www.facebook.com/SpektrumRozvojeZen/

Publikace vydané v rámci projektu: 

 Zápisy z workshopů