Konference Žijeme v KORONADOBĚ

Konference Žijeme v KORONADOBĚ


On-line konference o dopadech pandemie COVID-19 na rodiny a jak je můžeme zmírnit.

 

pořádají Spiralis, platforma Spektrum rozvoje žen a iniciativa Posilujeme Česko
pod záštitou senátorky PČR a předsedkyně Výboru pro sociální politiku Miluše Horské

Kdy: 2.11.2021 - od 10:00 do 15:30 hodin 

Kde: On-line na platformě ZOOM Odkaz bude registrovaným zaslán den před konferencí

 


Pro někoho byla pandemie Covid-19 splněný sen: Více času stráveného s rodinou. Pro jiného noční můrou: Domácí vězení s rodinou. Pro většinu rodin přinesla řadu náročných situací.

Chci se zúčastnit: Registrace ZDE

Proč: Výpadek příjmů rodičů, zavřené školky, školy, stacionáře, sociální a další služby zapříčinily prohlubující se nerovnosti ve společnosti, nerovnosti mezi muži a ženami, mezi rodinami v různých životních situacích, mezi dětmi, mezi lidmi s vyšším a nižším vzděláním. Pojďme společně • sdílet dobrou i problematickou praxi, • pojmenovat překážky, • shromáždit doporučení, jak zlepšit celkovou situaci těchto rodin ve společnosti • promítnout doporučení do návrhů řešení situací rodin.

Kdo: Zástupkyně významných nadací a neziskových organizací (Nadace Sirius, Nadace Blíž k sobě, Aliance pro individualizovanou podporu, Aperio, Centrum Locika, Česká ženská lobby, Péče bez překážek, Sousedský klub, Needo Talks, Spiralis aj. představí výsledky výzkumů a žitou praxi související s dopady pandemie na rodiny.

Co: Společně pojmenujeme:
• Jaké jsou dopady pandemie COVID-19 na rodiny
• Jakým hlavním problémům a rizikům čelí rodiny dnes
• Kdo patří mezi nejzranitelnější skupiny a proč
• Jak řešit situaci těchto rodin
• Jaké služby pro rodiny zajišťují neziskové organizace
• Jak se změnily standardní služby těchto organizací pro rodiny v průběhu lockdownu
• Jakou roli v předcházení nerovností mohou sehrát neziskové organizace
• Co potřebují tyto organizace podporující rodiny do budoucna

Pro koho: Rodiče a zástupce neziskových organizací a státních institucí, kteří chtějí situaci rodin změnit k lepšímu.

Za kolik: Akci pořádají Spiralis, platforma Spektrum rozvoje žen a iniciativa Posilujeme Česko v rámci partnerství v projektu „Manage the Covid crisis with Care, reasOn, Values, unIty, solidarity (“Care on)“ podpořeného z programu “Evropa pro občany” organizace CONTEMPORARY PLEVEN MEDIA FOUNDATION, Bulgaria. BEZPLATNĚ

Přístup na online konferenci na ZOOM platformě registrovaným zašleme den před konferencí.
Podrobný program konference ZDE.

Chci se zúčastnit: Registrace ZDE. Výstupy z konference přispějí k formulaci výzev na podporu ohrožených rodin a organizací, které jsou jim oporou.