Chceme PEČOVAT A DŮSTOJNĚ ŽÍT, vzkazují pečující

Chceme PEČOVAT A DŮSTOJNĚ ŽÍT, vzkazují pečující

V pořadí již 3. konferenci, která se věnuje situaci pečujících rodin, uspořádala organizace Spiralis pod záštitou místopředsedkyně Senátu PČR Jitky Seitlové a místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Olgy Richterové, tentokrát ve spolupráci s Aliancí pro individualizovanou podporu a organizací Péče bez překážek.

Spiralis se věnuje podpoře neformálních pečujících již od roku 2018. Za tu dobu ve svých rozvojových akademiích podpořil více než 200 rodičů a blízkých lidí s postižením. Ti se v rámci půlročního kurzu vyrovnávají se svou situací pečujícího např. formou sdílejících setkání, sezením u psychoterapeuta a zároveň se seznamují s tím, jak postupovat, aby mohli vést běžný život jako ostatní, pracovat, věnovat se zdravým sourozencům atd.  Konkrétně se naučili, kde hledat pomoc, jak a kde přednést své požadavky ohledně péče. Umí oslovit partnery napříč společností ke spolupráci na změně aktuální situace a řadu dalších věcí. Všechny tyto dovednosti pak využívají ve více než 30  pacientských organizacích, rodičovských spolcích, které založili nebo budují. A mají za sebou řadu úspěšných kroků ve prospěch pečujících. Více zde.

Přestože pečující dokáží opravdu mnohé, bez systémové podpory státu, měst, obcí, firem, prostě celé společnosti, se jen obtížně bude jejich situace zlepšovat. Tomu, jak zkvalitnit život pečujících rodin se věnovala konference PEČOVAT A DŮSTOJNĚ ŽÍT, která se konala 14. června 2023 v Praze.

Konference se zúčastnilo více než 80 zástupců pečujících rodin, neziskových organizací, platforem a sítí na podporu pečujících, nadací a nadačních fondů, Magistrátu hl. města Prahy, kraje a městských částí.

První části konference se věnovala tématům SHÁNĚNÍ PROSTŘEDKŮ NA NÁKLADNOU PÉČI, KOMUNIKACE S ÚŘADY, OBAVY PEČUJÍCÍCH, CO Z DALŠÍHO VÝVOJE.

Řečnice shrnuly, co se již podařilo ve vzájemné spolupráci. Upozornily na to, kde naráží na překážky.  A vyjádřily další kroky k úspěšnému dosažení změn, na kterých panuje shoda (individualizace podpory, dostupnost služeb, koordinovaná podpora ve službách pro pečující rodiny).

·        Čeho pečující dosáhli a co je dále potřeba v dostupnosti služeb pro pečující rodiny v Praze přednesla zástupkyně organizace Péče bez překážek Magdalena Tomášková, více zde.

·        Tři pilíře pro důstojný život pečujících rodin, které prosazuje Aliance pro individualizovanou podporu představila ředitelka Kristýna Mlejnková, více zde.

·        Jak fungují sociální služby na území Prahy 12 představily zástupkyně organizace Sociální služby Prahy 12 Lucie Vaňková s kolegyní, více zde.  Vyslala je za sebe místostarostka Praha 12 (kompetence doprava, sociální věci, protidrogová politika), zastupitelka MHMP, členka Výboru sociálně zdravotního a Výboru pro strategický a hospodářský rozvoj Lenka Vedralová, která měla mluvit o tom, jak plánuje město realizovat “Vizi rozvoje sociálních služeb pro pečující rodiny” (Ta se bohužel z vážných důvodů z vystoupení na konferenci omluvila)

·        Jak může vypadat model koordinované podpory - Vlastní zkušenost je nedocenitelná - MČ Praha 7, koordinátorka seniorské politiky, MČ Michaela Šormová

·        tom, zda se v ČR dá žít důstojně při péči o těžce nemocné dítě mluvila ředitelka Nadace Sirius Dana Lipová a vše doplnila daty a informací o připravovaném Centru komplexní péče pro děti, více zde

Druhá část konference se věnovala tématu MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVÍ V PODPOŘE PEČUJÍCÍCH

Vystupující reagovaly na otázku: Co nabízíme jako podporu pro důstojný život pečujících a jak můžeme jako zástupci různých iniciativ, organizací, sítí, veřejné správy či samosprávy, nadací a dalších podporovatelů přispět ke zlepšení situace?

  • O roli středočeské organizace Dobromysl v podpoře lidí s hendikepem.  O administrativních důvodech, které jim neumožňují poskytovat své služby v Praze a okolí  mluvila zástupkyně ředitelky Alžběta Ulrichová více zde.

  • O práci s celým rodinným systémem a o tom, že na péči nemusíte být sami nejste sami. O tom, jak funguje  péče napříč generacemi s podporou Centra pro rodinné pečující v Praze 4 hovořila ředitelka  Ústavu sociálních služeb Praha 4  Linda Obrtelová a její kolegyně Tereza Novotná více zde.

  • Doporučení Jak pečovat o svého politika aneb Co může politik udělat pro Vás? Sdílela bývalá politička a současná poradkyně na MHMP a členka Výboru sociálně zdravotního a bezpečnostní komise MČ Praha 5  Eva Horáková, vice zde.

  • Jak podporovat pečující rodiny na úrovni krajů/obcí? Výstupy výzkumu Fondu dalšího vzdělávání o osvědčených postupech při podpoře pečujících prezentovala analytička Aliance pro individualizovanou podporu Hana Geissler více zde.

Jednotlivé příspěvky vyvolaly živou diskuze, do kterých se aktivně zapojovalo publikum. Těší nás, že se konference zúčastnil předseda Výbor pro rodinnou politiku a sociální oblast ZHMP Pavel Mareš, bývalá radní pro sociální a zdravotní oblast MHMP Milena Johnová a řada dalších.

Výsledky ankety na téma: Co potřebují pečující rodiny, kterou pořadatelé provedli mezi registrovanými účastníky před konferencí naleznete zde.

V odpolední části se účastníci*e rozdělili do třech paralelních workshopů a aktivně se zamýšleli a vyjadřovali k jednotlivým tématům.

Workshop č. 1 se zabýval tématem Jak prosazovat oprávněné požadavky?

Pod vedením advokační expertky a ředitelky CpKP Střední Čechy a garantky projektu Homesharing Martiny Macurové účastníci diskutovali o svých zkušenostech a další zátěži, kterou advokační práce pro pečující přináší.  Dospěli k tomu, že bez finanční podpory a dalších spolupracujících aktérů  lze jen pomalu a obtížně prosazovat oprávněné požadavky.  

Workshop č. 2 - Pečující - aktéři změny

Spoluautorka podcastu NEEDO Talks a fundraiserka Lenka Bártová s účastníky workshopu shrnula, jaké požadavky se jim již podařilo prosadit a společně vypracovali několik bodů, ve kterých pečující potřebují podporu. Více zde.

Workshop č. 3 - Život pečující rodiny - věc veřejná?

Ředitelka organizace Autismus jako dar Bára Chuecos se s účastníky workshopu bavila o tom, pro koho a za jakých okolností je vhodné sdělovat informace o životě rodiny na sociálních sítích. A jaký vliv může mít náhled do soukromí na úspěch dobročinné sbírky a získávání dobrovolníků.

Účastnice se shodly, že by  měla panovat shoda všech členů rodiny na nastavení hranic soukromí.

Fotogalerie z konference: Odkaz na FB Spiralis

 

Děkujeme za postřehy z konference

Reportáž našich partnerů z Péče bez překážek  

Obyčejná máma

Nadace Sirius

Vstát z popela

 

Konference se uskutečnila díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu a Velvyslanectví USA v Praze.

#pecujici #pecujeme #zivotsPostizenim #PecovataZit #PecovataDustojneZit #PecujiciRodina