AKTIVITY

Společně vytváříme odpovědnější svět

„LEADERSHIP ACADEMY je prémiový informační vesmír“, míní absolvent

Picture

V pátek 17. března proběhlo v prostoru Amerického centra v Praze finále šestého ročníku Leadership Academy Spiralis aneb Přehlídka prospěšných projektů. V rámci něj představovalo přes 23 absolventek a absolventů z různě zaměřených neziskových organizací své společensky prospěšné projekty. Škála témat představených účastníky byla skutečně široká, iniciativy zahrnovaly témata od pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, aktivizace seniorů či paliativní péče, přes vzájemnou podporu v rámci LGBTQ+ komunity a podporu pro rodiče, kteří přežili své děti až po rehabilitace v rámci domácího prostředí, komunitní centra pro rodiny s dětmi, či komunitní zahrady.
Číst dál
Registrace do 7. ročníku Leadership Academy spuštěna.

Šance pro odvážné kapitánky a náčelníky neziskových a dobročinných vod naučit se, jak neohroženě hájit práva ohrožených. Chcete-li umět čelit náročným výzvám této výjimečné doby, přihlaste se do Leadership Academy.

PŘIHLÁŠKA ZDE do 16. listopadu 2023

PROČ DO AKADEMIE SPIRALIS VSTOUPIT?

Zažijete si, jak regulovat stres, přijmout změnu, pečovat o dobrovolníky, přesvědčivě prezentovat, vést tým, vyjednávat a mnoho dalšího pod vlídným vedením mezinárodního lektorského a mentorského týmu z praxe.

Blok kompetence k leadershipu vede oceňovaná lektorka a metodička v oblasti kariérového poradenství, expertka na vzdělávání, poradkyně prezidenta ČR pro oblast vzdělávání, předsedkyně Výboru pro EU při Radě vlády pro nestátní neziskové organizace.

Číst dál

Registrace do 6. ročníku Leadership Academy spuštěna. 

Šance pro odvážné kapitánky a náčelníky neziskových a dobročinných vod naučit se, jak neohroženě hájit práva ohrožených. Chcete-li umět čelit náročným výzvám této výjimečné doby, přihlaste se do Leadership Academy. 

                    PŘIHLÁŠKA ZDE do 16. září 

Číst dál

anglicky We are Changing Things Around Us je název našeho nového projektu (říjen 2020 - březen 2022), jehož hlavním cílem je: 

Vyhledat a podpořit místní „lídry/ně“ komunitního a občanského života. Posílíme jejich kompetence pro vedení komunit. Tito lidé pak dále zapojí „svojí  veřejnost", upevní soudržnost komunity.

Zaměříme se převážně na ženy s malými dětmi (osoby znevýhodněné) z kraje Ústeckého a Moravskoslezského (celkem 30 osob). Rozšíříme dopad jejich aktivit (na dalších 150 osob), posílíme jejich kvalifikaci pro občanské aktivity i komunitní politiku. Představíme je veřejnosti jako osobnosti, kterým je nasloucháno, jsou pro druhé vzorem. Upevníme jejich postavení jako vzdělaných, respektovaných osobností (nepřímý dopad na více než 10 000 lidí).

We will find and support local leaders of communities. We will strengthen their community leadership competencies. Then, they will further engage their public, unify communities.

We are focus on women with small kids (disadvantaged) from the Ústí n. Labem and Moravian-Silesian regions, 30 people. We will extend the impact of their activities, to apr. 150 people, improve their skills for civic activities and municipal policy. We will introduce them to the public as those, followed and  admired by others. We will unify their position as educated and honored.  Impact: over 10,000 people.

Číst dál
Výzva nevládních organizací občanům ČR ke koronaviru

 

Spiralis se připojuje k výzvě nevládních organizací adresované v souvislosti s druhou vlnou koronavirové epidemie všem lidem v ČR. Věříme, že pokud budeme vnímaví ke všem, kteří potřebují něčí pomoc, rozhodneme se, jak můžeme ostatním prospět, a hlavně budeme sami dodržovat základní preventivní opatření, můžeme i tuto krizovou situaci zvládnout.

V jarní vlně šíření koronaviru čelily nevládní organizace náporu klientů a práce srovnatelnému se středně velkou katastrofou. Situace se opakuje, jen s mnohem horšími čísly.

Číst dál

Výjezdní setkání komunitních týmů
Toulcův dvůr 4.-6. 9. 2020
Absolventky třech běhů akademie Komunity jsme MY, které získaly podporu Spiralis, se seznámily na společném víkendu na statku.

Poradním kruhem vpřed
Naladit se na společně strávený čas bylo cílem poradního kruhu, který vedla Ester Fišerová z 1. běhu. Sdilely jsme jak se cítíme, co se nás v posledních dnech dotklo a co nám dělá radost. A to hned po křestu knihy lektorky Jolany Šopovové s názvem 'Život v maringotce', kterou napsala na základě svých životních zkušeností s budováním komunity. Za kmotru si vybrala kolegyni lektorku Miriam Vránovou, která  svou banální, ale pro Jolanu nepříjemnou otázkou "Na čem teď pracuješ?", pronesenou na Dni D způsobila, že Jolana veřejně promluvila o svém snu a pak jej i dotáhla ve formátu knihy tak akorát do kapsy. Čemuž ve Spiralis tleskáme.

Číst dál
Podílíte se na změnách ve vašem okolí?

Poprvé v Česku představujeme právě otevřenou grantovou výzvu Idea Challenge na posílení občanské soudržnosti a aktivního občanství na místní úrovni. Podpoří jednotlivce i organizace napříč Evropou, kteří chtějí aktivně oslovovat a propojovat názorově nesourodé skupiny. Výzvu vyhlašuje evropský inkubátor pro lokální občanské iniciativy Civic Europe. Partnery výzvy v ČR jsou Spiralis a Glopolis.

->-> VÍCE INFORMACÍ V ČEŠTINĚ I ANGLIČTINĚ NALEZNETE POD TÍMTO ODKAZEM. <-<-

Od 15. dubna do 27. května 2020 můžete nahrát vaše projekty do přihlašovacího systému Idea Space. Po nahrání lze upravovat až do 27. května. Doporučujeme vaši žádost (tzv. Idea Challenge) zaregistrovat co nejdříve.

 

PEČUJÍCÍ HRDINOVÉ

Rodiny získaly 2600 hodin na udržení zaměstnání a péči o další děti

V souvislosti s první vlnou pandemie Covid-19 se v České republice uzavřely speciální školy a stacionáře pro děti s těžkým hendikepem, které potřebují 24hodinovou péči. Děti zůstaly ze dne na den  doma, zaměstnaní rodiče se změnili v rodinné pečovatele na plný úvazek.  Hrozilo, že rodiče přijdou o práci, že vícečlenné rodiny nezvládnou náročnou péči o hendikepované dítě  kombinovanou  s péčí o  další děti. Na kritickou situaci se rozhodla reagovat organizace Spiralis a s finanční podporou 500 000 korun z celorepublikového programu Globus Lepší svět pomohla rodinám dětí s velmi závažným hendikepem.  Celkem 57 rodin z celého Česka  si mohlo od  května  do července 2020 zaplatit 2600 hodin osobní asistence pro své děti. Získaný čas 20 % rodičů využilo k plnění pracovních povinností, ostatní obdarovaní čas strávili péčí o další potomky, návštěvou lékaře, rekonvalescencí, nákupem, spánkem.

Číst dál