AKTIVITY

Společně vytváříme odpovědnější svět

anglicky We are Changing Things Around Us je název našeho nového projektu (říjen 2020 - březen 2022), jehož hlavním cílem je: 

Vyhledat a podpořit místní „lídry/ně“ komunitního a občanského života. Posílíme jejich kompetence pro vedení komunit. Tito lidé pak dále zapojí „svojí  veřejnost", upevní soudržnost komunity.

Zaměříme se převážně na ženy s malými dětmi (osoby znevýhodněné) z kraje Ústeckého a Moravskoslezského (celkem 30 osob). Rozšíříme dopad jejich aktivit (na dalších 150 osob), posílíme jejich kvalifikaci pro občanské aktivity i komunitní politiku. Představíme je veřejnosti jako osobnosti, kterým je nasloucháno, jsou pro druhé vzorem. Upevníme jejich postavení jako vzdělaných, respektovaných osobností (nepřímý dopad na více než 10 000 lidí).

We will find and support local leaders of communities. We will strengthen their community leadership competencies. Then, they will further engage their public, unify communities.

We are focus on women with small kids (disadvantaged) from the Ústí n. Labem and Moravian-Silesian regions, 30 people. We will extend the impact of their activities, to apr. 150 people, improve their skills for civic activities and municipal policy. We will introduce them to the public as those, followed and  admired by others. We will unify their position as educated and honored.  Impact: over 10,000 people.

Číst dál
Výzva nevládních organizací občanům ČR ke koronaviru

 

 

Spiralis se připojuje k výzvě nevládních organizací adresované v souvislosti s druhou vlnou koronavirové epidemie všem lidem v ČR. Věříme, že pokud budeme vnímaví ke všem, kteří potřebují něčí pomoc, rozhodneme se, jak můžeme ostatním prospět, a hlavně budeme sami dodržovat základní preventivní opatření, můžeme i tuto krizovou situaci zvládnout.

V jarní vlně šíření koronaviru čelily nevládní organizace náporu klientů a práce srovnatelnému se středně velkou katastrofou. Situace se opakuje, jen s mnohem horšími čísly.

Nemalá část společnosti v právě probíhající vlně přesto podle průzkumů nedodržuje ani základní doporučení. Zlehčuje situaci, je unavená a frustrovaná z karantény na jaře, nedůvěřuje institucím nebo některým politikům, kterým vyčítá zmatečnou komunikaci a podcenění příchodu druhé vlny. Významnou roli hraje bezpochyby i finanční nejistota, do které vstupují a jejich výpadky v příjmech je proto třeba přiměřeně kompenzovat.

Číst dál

Výjezdní setkání komunitních týmů
Toulcův dvůr 4.-6. 9. 2020
Absolventky třech běhů akademie Komunity jsme MY, které získaly podporu Spiralis, se seznámily na společném víkendu na statku.

Poradním kruhem vpřed
Naladit se na společně strávený čas bylo cílem poradního kruhu, který vedla Ester Fišerová z 1. běhu. Sdilely jsme jak se cítíme, co se nás v posledních dnech dotklo a co nám dělá radost. A to hned po křestu knihy lektorky Jolany Šopovové s názvem 'Život v maringotce', kterou napsala na základě svých životních zkušeností s budováním komunity. Za kmotru si vybrala kolegyni lektorku Miriam Vránovou, která  svou banální, ale pro Jolanu nepříjemnou otázkou "Na čem teď pracuješ?", pronesenou na Dni D způsobila, že Jolana veřejně promluvila o svém snu a pak jej i dotáhla ve formátu knihy tak akorát do kapsy. Čemuž ve Spiralis tleskáme.

Kdo je kdo a uvolněná jaderná energie
Sobotu jsme začaly seznámením se navzájem. Posdilely jsme, v jaké fazi jsou naše komunitní projekty a také motivace posouvat je dál a co od setkání čekáme. Zaznělo například: potřebuju: novou energii, definovat svoji hodnotu, umět si nastavit cenu, chci se inspirovat dalšími projekty, nevím jak dál atd.
Na tyto výzvy reagovala  herní archeoložka, podnikatelka a konzultantka akademie Alice Kavková, která právě na setkáních Spiralis uvolňuje svou místy až jadernou energii naplno a otevřeně sdílí své zkušenosti s budováním komunitypodnikáním a rodinou.
Odpoledne jsme zameditovaly chůzí pod laskavým vedením Šárky Hauznerové ze 2. běhu.

Číst dál
Podílíte se na změnách ve vašem okolí?

Poprvé v Česku představujeme právě otevřenou grantovou výzvu Idea Challenge na posílení občanské soudržnosti a aktivního občanství na místní úrovni. Podpoří jednotlivce i organizace napříč Evropou, kteří chtějí aktivně oslovovat a propojovat názorově nesourodé skupiny. Výzvu vyhlašuje evropský inkubátor pro lokální občanské iniciativy Civic Europe. Partnery výzvy v ČR jsou Spiralis a Glopolis.

->-> VÍCE INFORMACÍ V ČEŠTINĚ I ANGLIČTINĚ NALEZNETE POD TÍMTO ODKAZEM. <-<-

Od 15. dubna do 27. května 2020 můžete nahrát vaše projekty do přihlašovacího systému Idea Space. Po nahrání lze upravovat až do 27. května. Doporučujeme vaši žádost (tzv. Idea Challenge) zaregistrovat co nejdříve.

 

PEČUJÍCÍ HRDINOVÉ

Rodiny získaly 2600 hodin na udržení zaměstnání a péči o další děti

V souvislosti s první vlnou pandemie Covid-19 se v České republice uzavřely speciální školy a stacionáře pro děti s těžkým hendikepem, které potřebují 24hodinovou péči. Děti zůstaly ze dne na den  doma, zaměstnaní rodiče se změnili v rodinné pečovatele na plný úvazek.  Hrozilo, že rodiče přijdou o práci, že vícečlenné rodiny nezvládnou náročnou péči o hendikepované dítě  kombinovanou  s péčí o  další děti. Na kritickou situaci se rozhodla reagovat organizace Spiralis a s finanční podporou 500 000 korun z celorepublikového programu Globus Lepší svět pomohla rodinám dětí s velmi závažným hendikepem.  Celkem 57 rodin z celého Česka  si mohlo od  května  do července 2020 zaplatit 2600 hodin osobní asistence pro své děti. Získaný čas 20 % rodičů využilo k plnění pracovních povinností, ostatní obdarovaní čas strávili péčí o další potomky, návštěvou lékaře, rekonvalescencí, nákupem, spánkem.

Číst dál

EMOČNÍ LÁZNĚ PRO RODIČE DĚTÍ S POSTIŽENÍM

Až 1100 hodin na osobní asistenci pro rodiny děti s hendikepem

Nejen pečovat, ale i důstojně žít si zaslouží každý pečující.  Zažíváte-li nejistotu a každodenní silný tlak na své duševní i tělesné zdraví. Je čas na změnu. 

Dopřejte si ON-LINE emoční lázně - rozvojový program PEČUJÍCÍ HRDINOVÉ*KY Spiralis v hodnotě 20 000 Kč bezplatně. Provedeme vás cestou, na které se naučíte, jak hýčkat sebe i své blízké, zatímco o vaše děti bude postaráno.  

Číst dál
Kapitánky a náčelníci prospěšných komunit nastoupili na půlroční plavbu lídrovstvím

Diskuze s nositelkou Novinářské ceny Nadace OSF Silivie Lauder z týdeníku Respekt a dalšími úspěšnými ženami a muži ve vedení firem, komunit a neziskových organizací zahájily 4. prosince 2019 již třetí ročník Leadership Academy Spiralis. Úvodního dne akademie, na kterém se vzájemně představili vybraní účastníci a účastnice s mentorským a lektorským týmem se zúčastnily tři desítky hybatelů z celé ČR.

Mají velké plány na přeměnu světa a už je za nimi kus práce. Pomáhají upozaďovaná témata vtáhnout na světlo, budují ekologické vesnice, zatraktivňují bývalé Sudety, iniciují renovaci polozbořených památek na Vysočině, šíří bezobalové nakupování, prosazují sdílení aut, zachraňují přírodu ve městech, pomáhají dětem se vzácným postižením, propojují seniory se školkovými dětmi, vedou centra pro rodiny a spoustu dalších úžasných věcí. Do akademie se probojovalo víc než dvacítka místních hybatelů a ve vzdělávacím programu pro lidi ve vedení prospěšných komunit podpořeným Velvyslanectvím USA v Praze budou pokračovat až do dubna 2020 v Broumově, Ostravě a Praze.

Číst dál

V Praze se ve dnech 16. – 17. října 2019 uskutečnila mezinárodní konference “Občanská společnost v EU: perspektivy a výzvy”. K jejímu uspořádání spojily své síly a zdroje Nadace Partnerství, Spiralis, Nadace OSF, CERGE-EI a iniciativa Posilujeme Česko. 

Na akci vystoupili odborníci a aktivní lidé zabývající se rozvojem občanské společnosti v Maďarsku, Polsku, Slovensku, Rumunsku, Francii, Ukrajině a Česku a pojmenovali nejpalčivější hrozby pro občanskou společnost v zemích Evropské unie. 

Současně představili a diskutovali navrhovaná opatření směřovaná k orgánům EU s cílem zajistit větší podporu či ochranu na nadnárodní úrovni. 

Na tematických workshopech se účastníci seznámili s příklady z praxe, jak se daří prosazovat oprávněné zájmy občanů v nejrůznějších oblastech života.

Číst dál