Leadership Academy 2019/2020 Kick off

Společně vytváříme odpovědnější svět

Leadership Academy 2019/2020 Kick off

Kapitánky a náčelníci prospěšných komunit nastoupili na půlroční plavbu lídrovstvím

Diskuze s nositelkou Novinářské ceny Nadace OSF Silivie Lauder z týdeníku Respekt a dalšími úspěšnými ženami a muži ve vedení firem, komunit a neziskových organizací zahájily 4. prosince 2019 již třetí ročník Leadership Academy Spiralis. Úvodního dne akademie, na kterém se vzájemně představili vybraní účastníci a účastnice s mentorským a lektorským týmem se zúčastnily tři desítky hybatelů z celé ČR.

Mají velké plány na přeměnu světa a už je za nimi kus práce. Pomáhají upozaďovaná témata vtáhnout na světlo, budují ekologické vesnice, zatraktivňují bývalé Sudety, iniciují renovaci polozbořených památek na Vysočině, šíří bezobalové nakupování, prosazují sdílení aut, zachraňují přírodu ve městech, pomáhají dětem se vzácným postižením, propojují seniory se školkovými dětmi, vedou centra pro rodiny a spoustu dalších úžasných věcí. Do akademie se probojovalo víc než dvacítka místních hybatelů a ve vzdělávacím programu pro lidi ve vedení prospěšných komunit podpořeným Velvyslanectvím USA v Praze budou pokračovat až do dubna 2020 v Broumově, Ostravě a Praze.

Na jejich cestě lídrovstvím je provede tým lektorů a mentorů ze společností Adoco, Art be,  Awen Amenca, Centrum kompetenci, ComAp, Divadlo Na Fidlovačce, Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem, Edenred, Exxon mobil, Generali Česká pojišťovna, Hobra, Kokoza, Minerva21, Spektrum rozvoje žen, Spiralis, Týdeník Respekt, Vzdělávací centrum Broumov a dalších organizací.

„Spiralis dělá velmi záslužnou práci, vyhledává a napříč republikou spojuje lidi, kteří společenské problémy berou jako vlastní a chtějí se podílet na jejich řešení.  Akademie je pro ně průvodcem a podporou, aby v téhle prospěšné práci vytrvali,“ řekla v úvodu akce zástupkyně Velvyslanectví USA v Praze Helena Vágnerová


Nejdůležitější body z úvodní debaty s oceňovanou novinářkou zaznamenala mentorka akademie Lucie Václavková:

PROČ JSOU ŽENY MÁLO SLYŠET/VIDĚT VE VEŘEJNÉM PROSTORU?

O tom diskutovala Miriam Vránová ze Spiralis s novinářkou Silvie Lauder z týdeníku Respekt na zahájení Leadership Academy pro muže a ženy v čele komunit a prospěšných projektů.

 

CO ZAZNĚLO?

Veřejné diskuze spíš než panel, můžeme nazvat manel, protože v nich ženy zcela chybí nebo je jich málo, podobně je tomu mezi komentátorkami, na rozdíl třeba od redaktorek.

 

PROČ JE TO PROBLÉM?
Podle Silvie Lauder nejsou ženská témata, ale specificky ženská zkušenost. A když ženy z diskusí vynecháme, tak jejich zkušenost a pohled na věc chybí.

 

V ČEM JE PROBLÉM?
Hlavní příčina podle ní určitě nejsou šovinisté, kteří by ženám nějak bránili se do diskusí zapojit. Ale spíše:
> sehnat ženy do debat je těžší - v některých oborech je poměr mužů a žen nevyvážený, expertky jsou pak pod zvýšeným tlakem, aby někam chodily, ženy jsou navíc posuzovány přísněji než muži,

> Co s tím?: Když nemůžete jít, doporučte jinou ženu místo sebe,

- ženy se necítí kvalifikovány na to, aby se k něčemu vyjadřovaly - subjektivní pocit mužů ohledně připravenosti mluvit či vlastních kompetencí je jiný než u žen,
> Co s tím?: Připravte se!

- Na ženách často leží péče o rodinu a nemohou se zúčastnit z časových důvodů.

 

JAK SE PŘIPRAVIT NA ROZHOVOR, VYSTOUPENÍ V MÉDIÍCH?
> Bezprostřední příprava + dlouhodobý trénink (první pokusy jsou vždycky strašné)

> Během rozhovoru - připravit se na hloupé otázky ohledně věcí, na které jste už třeba odpovídaly jinde (př. jak vaše organizace vznikla?)

> mluvit jasně, stručně a neomlouvat se - mluvit s jistotou a nepochybovat o sobě

> Když nás moderátor vede pryč od toho, co potřebujeme říct, tak se obloukem vrátit k našemu tématu (tj. krátká odpověď + považuji za důležité říct, že…)

> Vyvracet nepravdy, nemlčet, protože jinak si publikum může myslet, že nepravdivá informace je pravdivá

> Různá média chtějí různé věci a mají různé nároky:
př. Blesk - hluboký lidský příběh jedné rodiny v problémech + fotky + detaily
př. Respekt - příběh + statistika, mikro i makroúroveň – vždy si klást otázku: proč to lidi má zajímat, systém.

 

PO ROZHOVORU
Ženy jsou jinak posuzovány než muži - lidi, kteří se vyjadřují ke kontroverzním tématům, se stávají terčem útoků:
u žen je častěji útok na vzhled, sexuální podtext, osobnější rovina
průzkumy ukázaly, že 8 z 10 napadaných novinářů jsou ženy

 

JAK REAGOVAT NA HNUSNÉ REAKCE
> Nekrmit trolly, nediskutovat s nimi, blokovat, mazat
> Duševní hygiena - nečíst reakce, nedívat se na svoje vystoupení

 

JSI TEĎ VŠUDE VIDĚT/JE TĚ VŠUDE PLNO/MÁŠ TO ZAPOTŘEBÍ?

> Další reakce, se kterou se můžeme setkat, a to často i od našich blízkých přátel či rodiny

Co je příčinou?
> Nejsme zvyklí na ženy ve veřejném prostoru, když se objeví a jsou slyšet, tak si toho hodně lidí všimne.
> Neodpouští se u nás otevřené kariérní ambice žen.
> Kulturní zdroje jsou v nás hluboko zakořeněné, neuvědomujeme si, že se na základě nich rozhodujeme.

 

PROČ TO NEVZDÁVAT?
Aby trollové nevyhráli, protože když to vzdáme, nezazní náš hlas.
Jde o cíl, kterého chceme dosáhnout - např. Když chceme veřejnosti upozornit na určitý problém nebo se snažíme o změnu legislativy, atd.

 

Články k tomuto tématu:
https://www.respekt.cz/tydenik/2019/5/moje-sezona-v-pekle
https://www.respekt.cz/…/zeny-nebudou-vic-slyset-dokud-se-n…

https://www.respekt.cz/tydenik/2019/39/a-co-si-mysli-zeny 


Děkujeme za podporu všem partnerům programu.
Picture
 
Picture
 
Picture
 
Picture
 
Picture
 
Picture
 
Picture
 
Picture