Měníme věci kolem nás

Společně vytváříme odpovědnější svět

Měníme věci kolem nás

anglicky We are Changing Things Around Us je název našeho nového projektu (říjen 2020 - březen 2022), jehož hlavním cílem je: 

Vyhledat a podpořit místní „lídry/ně“ komunitního a občanského života. Posílíme jejich kompetence pro vedení komunit. Tito lidé pak dále zapojí „svojí  veřejnost", upevní soudržnost komunity.

Zaměříme se převážně na ženy s malými dětmi (osoby znevýhodněné) z kraje Ústeckého a Moravskoslezského (celkem 30 osob). Rozšíříme dopad jejich aktivit (na dalších 150 osob), posílíme jejich kvalifikaci pro občanské aktivity i komunitní politiku. Představíme je veřejnosti jako osobnosti, kterým je nasloucháno, jsou pro druhé vzorem. Upevníme jejich postavení jako vzdělaných, respektovaných osobností (nepřímý dopad na více než 10 000 lidí).

We will find and support local leaders of communities. We will strengthen their community leadership competencies. Then, they will further engage their public, unify communities.

We are focus on women with small kids (disadvantaged) from the Ústí n. Labem and Moravian-Silesian regions, 30 people. We will extend the impact of their activities, to apr. 150 people, improve their skills for civic activities and municipal policy. We will introduce them to the public as those, followed and  admired by others. We will unify their position as educated and honored.  Impact: over 10,000 people.


Partnery projektu jsou:

Hlavními aktivitami projektu jsou: 

  • Posilování kapacit žadatele a partnerů - zhotovená metodika měření dopadu na míru a předávání těchto znalostí dalším partnerům
  • Program Leadership Academy 2021 
  • Zapojení dalších členů komunity do podpory komunitního života - vznik 15 nových iniciativ a projektů
  • Kampaň Posilujeme Česko

  

První běh Leadership Academy v Ústeckém kraji a okolí absolvovalo 15 místních hybatelů a hybatelek, kterým jsme rozdělili 42 000 korun. Do akademie s nabitým programem se přihlásili a výběrovým řízením prošli TITO LÍDŘI A LÍDŘICE.

Podporu mají od skvělého TÝMU EXPERTŮ A EXPERTEK

Do 15. září příjmáme přihlášky do druhého běhu Akademie v Moravskoslezském kraji. Znáte někoho, kdo by si naši péči zasloužil? Ať se ozve naší Lídě: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo dejte tip Miriam: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PROGRAM, který absolvují. 


Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.