Partnerství pro sociální podnikání

Společně vytváříme odpovědnější svět

Partnerství pro sociální podnikání

Zveme na mezinárodní konferenci Partnerství pro sociální podnikání - Role obcí, měst a krajů v podpoře sociálního podnikání 5. 9. 2019 v Praze.

Od zahraničních a českých odborníků se dozvíte:

  • Proč je sociální podnikání v ČR zatím vzácným jevem?
  • Jak tuto situaci mohou změnit obce, města a kraje?
  • Jak se sociálnímu podnikání daří jinde v Evropě?

Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz je hlavním hostem konference.

PROGRAM

REGISTRACE

Akci pořádají Platforma rozvoje NNO a Spiralis za podpory České spořitelny, Magistrátu hl. města Prahy, Evropského hospodářského a sociálního výboru a dalších partnerů.