Petr Vrzáček

Petr Vrzáček

 

Absolvoval Pedagogickou fakultu UK v Praze, aprobace matematika a občanská výchova. Je zaměstnán na Fakultě humanitních studií UK v Praze jako vyučující na katedře Řízení a supervize v sociálních a zdravotních organizacích. Poskytuje také poradenské a konzultační služby v oblasti managementu