Soňa Podholová

Soňa Podholová

Spolupráce se zákazníky ji provází celým jejím profesním životem. Ať už formou obchodu, marketingu nebo v projektech. Má zkušenosti z působení v malých a středních IT firmách vyvíjející software a také neziskových organizací. Na této práci ji baví zejména to, že díky implementačním projektům u zákazníků nahlíží do fungování firem. Vidí, jestli fungují strukturovaně, nebo spíš chaoticky, kdo jsou jejich zákazníci, jak je získávají, jak o ně pečují a jak fungují procesy uvnitř společnosti. Více informaci zde

Oblasti:

  • Systémy pro projektové řízení: MS Project, Producteev, Basecamp

  • Business Development - definování cílových skupin, koho by váš  produkt/služba mohl zajímat, kde takové zákazníky najít, jak jim prodávat, tvorba a péče o zákaznickou databázi

  • Propagace - marketingová strategie, marketingový plán, kampaně, online (PPC, web, sociální sítě), základy Google AdWords a Google Analytics