Konference Pečujeme a žijeme

Konference Pečujeme a žijeme

Pečujeme a žijeme
Konference pro pečující, o pečujících a s pečujícími. 

O jejich potřebách, vnímání veřejnosti jejich práce a hodnotě pro společnost. 

Kdy: 24. 6.2021 - od 10:00 do 16:00 hodin 

Kde: On-line na platformě ZOOM Odkaz bude registrovaným zaslán den před konferencí


PROČ KONFERENCI POŘÁDÁME:

 • V Česku rodinní pečující zažívají místo respektu spíše vyloučení. Pomáhat je pro ně přirozené, ale kdo pomůže jim, když se ocitnou sami na pokraji fyzického či psychického vyčerpání
 • Všichni pečující o své blízké někdy zažili chvíle hlubokého vyčerpání a bezmoci, že jsou na všechno sami, a stát jim dostatečně nepomáhá. Problémy pečujících jsou v dnešním světě jakoby neviditelné.

Chceme to změnit. 

CÍL KONFERENCE:

 • Jasně pojmenovat problémy a výzvy, kterým pečující rodiny dnes čelí
 • Shromáždit návrhy možností, jak zlepšit celkovou situaci těchto rodin ve společnosti
 • Inspirovat se vzájemně příklady, které se podařily  

O ČEM:

 • O dobré i problematické praxi v oblasti obhajoby práv pečujících
 • O výzvách, na které už dnes musíme myslet, abychom napomohli zlepšit situaci pečujících a jejich blízkých do budoucna
 • Jak být jako pečující více vidět a slyšet ve společnosti, jak prosadit lepší dostupnost sociálních služeb, zejména odlehčovacích a asistenčních služeb

PRO KOHO:

 • pro PEČUJÍCÍ
 • pro každého, kdo může napomoci ke zlepšení situace pečujících ve společnosti
 • pro každého, koho téma zajímá

Registrace ZDE
Pro absolventy kurzu Pečovat a žít poskytujeme příspěvek 900 Kč na péči o osobu blízkou - stačí vyjádřit zájem v přihlášce. 

Registrace a následné schválení účasti bude platné potvrzením e-mailovou zprávou od organizátorů.

PROGRAM KONFERENCE

10.00 - Zahájení konference, úvodní slova

Jolana Turnerová, výkonná ředitelka Spiralis, z.s.
Olga Richterová, poslankyně Parlamentu ČR

 10.30 – 11.30: panelová diskuse I: Expertní panel – “advokáti” pečujících - speakři v jednání

David Kocman, MHMP, asistent členky Zastupitelstva hl. m. Prahy Mgr. Mileny Johnové
Jenda Žáček, projekt Mapa autismu ČR
Jitka Pražáková, Pacientský HUB
Klára Šplíchalová, Fórum dárců

11.30 – 12.30: panelová diskuse II: Očima pečujících

Barbora Chuecos, Autismus jako dar
Emma Robinson
Markéta Sojková/Jarmila Neuwirthová, Péče bez překážek
Lenka Bártová

 

Příklady dobré praxe. Co se vám povedlo při prosazování svých potřeb a práv ? Jak jste toho dosáhli ? Co byste doporučili ostatním, kteří se chtějí také zapojit ?

 

12.30 – 13:00 moderovaná diskuse obou panelů

13.00 – 13:30 přestávka

13:30 – 15:00, 2 paralelní workshopy na téma Problémy pečujících a návrhy řešení - Metody a nástroje advokační práce

Lenka Bártová
Eva Nemčková

15.00 – 16h - Diskuse, závěr

 


Konference je pořádána v rámci projektu Pečovat a Žít: podpora neformálních pečujících.
Registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008206
Na projekt je poskytována finanční podpora EU