Úvod do systémového myšlení - on-line workshop

Úvod do systémového myšlení - on-line workshop

Zveme vás na on-line workshop o  systémovém myšlení, které pomáhá lidem ve vedení neziskových organizací lépe rozumět tomu, jak se společenské problémy vyvíjejí v čase a jaké jsou jejich příčiny. A díky tomu mohou být úspěšnější v hledání účinných řešení.

Získáte nový pohled na každodenní činnosti

Pořádají: platforma Spektrum rozvoje žen, inciativa Posilujeme Česko a Spiralis BEZPLATNĚ pro své členy a signatáře s podporou Active Citizens Fund, Nadace OSF a dalších partnerů. 

Vede: Barbora Komberec Novosadová, zakladatelka Impact Academy

 

Kdy: 9. 12. 2021
V kolik: od 9:00 do 13:00 (odkaz na ZOOM získáte den před konáním akce)
Registrace ZDE

Dejte vědět, že vás workshop zajímá připojením se k události na Facebooku.

Popis workshopu:

Něco je potřeba udělat, abychom mohli pomoci změnit situaci naší cílové skupiny k lepšímu… Ale co přesně? Jaká změna je potřeba a jak může nastat? Anebo máme roky existující službu a nejsme si jisti, zda-li skutečně ještě plní svůj účel? Potřebujeme získat odstup a podívat se na logiku našich intervencí?


Během workshopu představíme klíčové koncepty, které vám umožní vidět svět i vaši každodenní práci v organizacích novým způsobem – optikou systémového myšlení. Se systémy se potkáváme každý den – ať už jde o naši rodinu, školu, do níž vodíme naše děti, systém paliativní péče či systém nakládání s bioodpadem v našem městě. Myslet systémově znamená snažit se vnímat propojení a vztahy mezi různými jevy v našem světě. Je to jedinečná příležitost, jak se můžeme nadějně DÍVAT na svět kolem nás i na výzvy, které jsou před našimi týmy a organizacemi. Protože to, jak se na věci kolem nás díváme, ovlivňuje to, jaký svět JE.

Systémové myšlení pomáhá lídrům neziskových organizací lépe rozumět tomu, jak se společenské problémy vyvíjejí v čase a jaké jsou jejich příčiny. A díky tomu být úspěšnější v hledání účinných řešení.

Co Vám workshop přinese:

  • Seznámíte se se základními pojmy systémového myšlení
  • Vyzkoušíte si práci s několika nástroji systémového myšlení (model ledovce, mapa systému), které můžete využít při plánování svých aktivit
  •  Otestujete si, jestli právě vaše výzva je komplexním problémem


Otázky, na které získáte odpověď:

  • Co je to systém - Jak vypadá náš svět optikou systémového myšlení? K čemu může sloužit tento přístup v práci neziskových organizací? Jak poznám systém a jaké jsou jeho charakteristiky?
  • Komplexní problémy - Jak poznáme komplexní problémy a jaké typy řešení vyžadují?
  • Nástroje systémového myšlení - Jak mohu zmapovat systém, ve kterém působím? Jak objevit pravidla hry a nahlédnout role jednotlivých hráčů? Jak nám systémové myšlení může pomoci v praxi.