Podpořte nás

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proč podporovat Spiralis?

  1. Šíříme informace, které jsou důležité a aktuální pro neziskové organizace po celé republice. Přispíváme tak k jejich profesionalitě a ke zlepšení jejich postavení v komunitě.  
  2. Jako tvůrci vzdělávacích programů zvyšujeme potenciál a kvalitu práce neziskových organizací.
  3. Motivujeme a inspirujeme jednotlivce i organizace k občansky aktivním postojům.
  4. Posilujeme spolupráci napříč sektory – veřejnou sférou, soukromými firmami a lidmi z neziskových organizací, zabývající se společensky prospěšnými tématy.
  5. Podporujeme aktivní ženy v jejich uplatnění ve společnosti a pomáháme jim získat vliv v jejich komunitě.

Za 18 let naší existence jsme pomohli více než 3 400 organizacím a 11 000 jednotlivcům.


Každý dar se připočte k dobru! 

Kromě dobrého pocitu z toho, že jste podpořili skvělou věc, můžete si jako daňový poplatník snížit základ daně (v daňovém přiznání). Finanční dar fyzické osoby právně registrované neziskové organizaci je považován za odečitatelnou položku od základu daně pro každého daňového poplatníka. Dárci si mohou hodnotu daru odečíst od sníženého daňového základu.

Fyzické osoby (včetně zaměstnanců) mají nárok na odpočet hodnoty daru v případě, že součet všech darů za kalendářní rok je alespoň 1 000 Kč nebo přesáhne 2 % základu daně. Maximálně lze odečíst 15 % základu daně.

Právnické osoby mají nárok na odpočet daru v případě, že součet všech darů za kalendářní rok je alespoň 2 000 Kč. Maximálně lze odečíst 10 % z již sníženého základu daně.


                                                                                                                                      


  
Top Five (5) Reasons To Support Spiralis

  1. Growing the power of NGOs to solve critical challenges in every town, village, city, region, and district throughout the Czech Republic
  2. Improving the quality of life for all people through informed and engaged communities
  3. Enhancing the level of knowledge and accountability for civic life
  4. Strengthening collaboration among public sector, private sector, and NGO sector leaders for social good
  5. Increasing opportunities for women to create innovative solutions to local needs