Roman Haken

Roman Haken

Výsledek obrázku pro roman haken

Expert na rozvoj neziskového sektoru. Je ředitelem CpKP/Centrum pro komunitní práci střední Morava a členem Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) v Bruselu (v letech 2008 – 2011 byl členem předsednictva). Ve Výboru je místopředsedou sekce ECO (kohézní a regionální politika), v sekci NAT (životní prostředí, rozvoj venkova a zemědělství), v Kategorii Sociální ekonomika, ve Středisku pro udržitelný rozvoj, ve skupině pro Evropskou občanskou iniciativu – článek 11 Lisabonské smlouvy a také členem Smíšeného poradního sboru EU – Makedonie. Spoluzakladatelem Klubu NNO v EHSV.

V letech 1999 – 2017 členem Rady vlády ČR pro nestátní neziskové organizace, od roku 2002 místopředsedou a 2007 – 2012 předsedou jejího Výboru pro spolupráci s regiony. Členem Výboru pro EU této Rady.

Je jedním z iniciátorů a aktivním členem Platformy rozvoje NNO, kterou vede Spiralis.