Leadership Academy 2018

Společně vytváříme odpovědnější svět

Leadership Academy 2018

podpoří ženy při rozjezdu a rozvoji sociálních podniků

V souladu se sloganem  “Společně vytváříme odpovědnější svět” Spiralis a Spektrum rozvoje žen zaměřily Leadership Academy na rozvoj sociálního podnikání. Z desítek přihlášek porota vybrala 19 žen, které své projekty představily první březnový pátek v historických prostorách Amerického centra.

Účastnice programu přivítala Erin Kotheimer z Velvyslanectví USA v Praze, která hovořila
o tom, proč podporují rozvoj společensky aktivních žen. Její slova doplnil Tomáš Knaibl pověřenec ambasády pro neziskové organizace. Právě díky velvyslanectví a podpoře dalších příznivců mohou dámy tento komplexní a dlouhodobý program využít zcela bezplatně.
V dalších měsících je čeká 9 dní workshopů, přednášek, exkurzí, lektorská a mentorská podpora expertů a expertek na sociální byznys a společenskou odpovědnost.

Ostrý start

Po slavnostním zahájení představil svůj pohled na sociální ekonomiku Ryan Turner, americký expert Spiralis. Ředitelka Jolana Turnerová objasnila, jak se ženské lídrovství a sociální podnikání potkávají v poslání Spiralis. Garantka akademie Miriam Vránová doplnila informace o vzdělávacích blocích půlročního programu pro ženy v čele veřejně prospěšných organizací.

I tentokrát své služby nabídli čeští i zahraniční mentoři s velmi rozmanitým profesním zázemím a zkušenostmi - Yana Pancheva (Tesco), Marcela Bergerová (Spiralis), Lenka Papadakisová (Moudré podnikání žen), Stanislav Adámek (Družina), Agnieszka Sygula (MinDesign), Pavlína Jiříková, Hanka Fabíková (Česká pojišťovna). Ta prezentaci zvládla i se svou 9měsíční dcerou.

Největší část dne byla věnována prezentacím projektů účastnic akademie, které byly velmi rozmanité zaměřením, ale všem byla společná společenská prospěšnost. Rodinná centra, podpora hendikepovaných, projekt vracející smrt do našich životů či aktivity směřující ke stmelování generací a mnoho dalších, které si zaslouží pozornost a podporu.

Odpoledne patřilo expertce na sociální ekonomiku Petře Francové ze 3 P (People, Planet, Profit), která seznámila finalistky projektu s principy sociálního podnikání a uvedla příklady konkrétních sociálních podniků. Na závěr setkání Hana Urbanová, výkonná ředitelka Fokus Praha, hovořila o zkušenostech se založením a provozem 4 sociálních podniků, které tato organizace provozuje.

Očekávání účastnic akademie 

Na začátku našich projektů se vždy zajímáme o to, s jakými očekáváními účastnice přicházejí. Co to bylo tentokrát?

 • Pomoc jak zefektivnit a zprofesionalizovat svoji práci.
 • Posun vprezentaci a umět dát o sobě srozumitelně vědět.
 • Dovést tým k úspěšnému založení sociálního podniku.
 • Inspirace, obohacení, posílení mého já.
 • Informace o sociálním podnikání, na co si dát pozor. 
 • Rozvoj v oblastech vedení a komunikace - být lídr.
 • Vědět, že jdu správnou cestou.
 • Inspirace, sdílení, osobní rozvoj.
 • Profesionální podpora v oblasti strategického plánování, PR, posílení kompetencí, to vše v komunitě zajímavých a vědomých žen.
 • Objevovat a lépe využívat svoje možnosti.
 • Ukotvení své role lídryně tak, aby to bylo přínosné pro neziskovku.

Podle ohlasů prvního ročníku akademie lze předpokládat, že se i tato očekávání podaří naplnit a dámy budou odcházet s hlavou plnou nápadů, sršet energií a budou vědět, jak si dál ve svých záměrech počínat.

Atmosféra, která spojuje

Už na samém počátku se podařilo navodit příjemnou komorní atmosféru. Náhodný návštěvník by naše setkání mohl považovat za sešlost starých známých či rodinnou oslavu. Během přestávek se ženy seznamovaly, vyměňovaly zkušenosti a během vystoupení se rozproudila živá diskuse. Jak je v projektech Spiralis běžné, už nyní se stíraly rozdíly mezi mentory
a účastnicemi. Každý měl co říct a předat.

Více fotografií z úvodního dne a informací o programu naleznete na http://spektrumrozvojezen.weebly.com/leadership-academy-2018.html