Solidární workshop

Společně vytváříme odpovědnější svět

Solidární workshop

Zakládáme iniciativu Posilujeme Česko

Spojit síly na podporu občanské společnosti bylo cílem diskuzního setkání bezmála 20 zástupců významných a střešních neziskových organizací s názvem “Solidární workshop” , které se uskutečnilo 20. září 2018 v Praze. V úvodu přítomné přivítala, vyjádřila podporu a vyzdvihla význam spolupráce Anna Dumont, zástupkyně Informačního centra OSN, které akci poskytlo záštitu a v jehož prostorách se setkání konalo.

Zakladatel organizace Milion chvilek Mikuláš Minář inspiroval svou úspěšnou kampaní Milion chvilek pro demokracii. Jeho týmu se podařilo za 200 dní shromáždit 200 tisíc podpisů z celé země pod výzvu Chvilka pro rezignaci.

Jolana Turnerová, ředitelka Spiralis, představila celoevropskou kampaň Make Europe Great for All, kterou iniciuje Evropské občanské fórum a vrcholí 10. prosince v Den lidských práv.

V Česku iniciativa na podporu dobrého jména neziskových organizací, kterých je téměř 130 tisíc, ponese název POSILUJEME ČESKO.

„Práce organizací, které se zabývají obhajobou lidských práv, humanitární a rozvojovou pomocí, genderovou rovností, jsou pro společnost stejně důležité, jako například činnost skautských oddílů, sokolských jednot, hospiců či dobrovolných hasičů. Všichni společně posilujeme Česko“, vysvětluje Jolana Turnerová.   

Název iniciativy POSILUJEME ČESKO vzešel z plodné diskuze lidí z vedení neziskovek, tak aby ladil se záměrem kampaně. Tím je povzbudit, co nejvíce neziskovek k informování veřejnosti o dopadech své práce a posílit důvěru veřejnosti v neziskové organizace jako celku.

Iniciativa nastartovala dlouhodobou aktivitu a spolupráci neziskových organizací.

Workshopu se zúčastnili a diskutovali lidé z vedení těchto neziskových organizací a institucí:

 • Asociace veřejně prospěšných organizací ČR,
 • Člověk v tísni,
 • EDUin,
 • Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy,
 • Fokus Praha,
 • FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci,
 • Fórum dárců,
 • Hestia – Centrum pro dobrovolnictví ,
 • Milión chvilek,
 • Minerva 21,
 • Nadace Karla Janečka,
 • Nadace rozvoje občanské společnosti,
 • MRC Krteček Jeseník,
 • Platforma rozvoje NNO
 • Síť pro rodinu,
 • Spiralis
 • Spektrum rozvoje žen
 • Zelený kruh

Dále o zapojení do iniciativy projevily zájem organizace jako například Business & Professional Women CR, Byznys pro společnost, Centrum LOCIKA, Česká rada dětí a mládeže, Česká ženská lobby, DEMAS, Gender Studies, IMPAKT, Nadace Neziskovky, Nadace OSF, Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), Skautský institut, SKAV, Třebíčské centrum.

Akci 20. září 2018 uspořádala v Praze organizace Spiralis, Platforma rozvoje NNO a Spektrum rozvoje žen jako reakci na sílící nepřátelské útoky na adresu neziskových organizací.