Roman Haken

Roman Haken

Výsledek obrázku pro roman hakenExpert na rozvoj neziskového sektoru. Je ředitelem CpKP/Centrum pro komunitní práci střední Morava. Je členem Evropského hospodářského a sociálního výboru(EHSV) v Bruselu. V letech 2008 – 2011 byl členem předsednictva EHSV. Dále je členem Smíšeného poradního sboru EU – Makedonie.

Je členem Výboru pro strategický a regionální rozvoj a vnější vztahy Zastupitelstva Olomouckého kraje, kam byl delegován regionální konferencí NNO Olomouckého kraje, 2001 – 2008. Od roku 1999 je členem Rady vlády ČR pro nestátní neziskové organizace, od roku 2002 místopředsedou a 2007 – 2012 předsedou jejího Výboru pro spolupráci s regiony.

Je jedním z iniciátorů a aktivním členem Platformy rozvoje NNO, kterou vede Spiralis.