AKTIVITY

Společně vytváříme odpovědnější svět

Zveme na mezinárodní konferenci Partnerství pro sociální podnikání - Role obcí, měst a krajů v podpoře sociálního podnikání 5. 9. 2019 v Praze.

Od zahraničních a českých odborníků se dozvíte:

  • Proč je sociální podnikání v ČR zatím vzácným jevem?
  • Jak tuto situaci mohou změnit obce, města a kraje?
  • Jak se sociálnímu podnikání daří jinde v Evropě?

Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz je hlavním hostem konference.

PROGRAM

REGISTRACE

Akci pořádají Platforma rozvoje NNO a Spiralis za podpory České spořitelny, Magistrátu hl. města Prahy, Evropského hospodářského a sociálního výboru a dalších partnerů.

Diskuze na téma evropanství a solidarita, pospolitost a různorodost se uskutečnila 9. října v prostorách Rakouského kulturního fóra v Praze.
Moderátorka a publicistka Kateřina Jonášová v úvodu uvedla, že demokracie zažívá nenápadnou demontáž a zeptala se řečnic, jaký je jejich postoj k této situaci.
Jako první se vyjádřila ředitelka Spiralis Jolana Turnerová. Útoky proti neziskovým organizacím a občanské společnosti jako celku sílí. Zmínila, že pramení často z neznalosti fungování této sféry.

„Je tedy úkolem nás, lidí z neziskovek mluvit o tom, co děláme, za jakých podmínek a s jakým dopadem na celou společnost“, řekla Turnerová a představila osvětovou kampaň na podporu neziskových organizací POSILUJEME ČESKO. Kampaň organizuje Spiralis ve spolupráci s dalšími 20 významnými a střešními neziskovými organizacemi a je reakcí na současnou situaci ve společnosti. Vyvrcholení kampaně je plánováno na 10. prosince, kdy slavíme 70. výročí podpisu Deklarace lidských práv. Turnerová dále upozornila na celoevropskou MEGA campaign, která má nasvítit význam organizované občanské společnosti napříč Evropou s výzvou #NoDayWithouUs.

Číst dál
Hybatelé sociální ekonomiky vystoupili na mezinárodním fóru Solidární Česko

Více než 140 lidí aktivních v sociální ekonomice se zúčastnilo mezinárodní konference Solidární Česko – Fórum lídrů a lídryň sociální ekonomiky/ Connected Czechia - Social Economy Leadership Forum . Akci 2. května 2018 uspořádaly Spiralis a platforma Spektrum rozvoje žen v prostorách ekonomického institutu CERGE-EI v Praze.

 

Na konferenci vystoupily české a americké osobnosti působící v sociálním byznysu. Diskutovaly především o hodnotách dnešní společnosti, solidaritě a možnostech spolupráce.

Jsme průvodcem lidí, kteří mění věci kolem nás k lepšímu. Lidí, kteří si všímají problémů a výzev a sami přicházejí s řešením. Zkušeností sbírají doma i v zahraničí. Tím, co dělají, inspirují ostatní. To jsou podle nás lídři dnešní společnosti. A proto pořádáme i tuto akci, která vytváří prostor pro setkání lídrů z různých prostředí”, uvedla Jolana Turnerová, ředitelka Spiralis na úvod konference.

 

Jak vypadá solidarita na americký způsob představila viceprezidentka American Friends of the Czech Republic Kristyna Pellouchoud Driehaus takto:  Filantropie je v americké mentalitě hluboce zakořeněna. Od počátku 19. století zažila Amerika mnoho migračních vln. Vznikaly náboženské a národní spolky, neziskové organizace. Ty pomáhaly svým krajanům se zabydlováním se v nové vlasti. Po integraci pak tito krajané sami podpořili své organizace, svou komunitu a celou společnost.  Tímto se stala filantropie nedílnou součástí americké kultury.”   

Číst dál
Forum lídrů a lídryň sociální ekonomiky
Mezinárodní konference pro společensky prospěšné podnikavce

Kdy: 2. května 2018, 9:00 – 17:30,

Kde: Schebkův palác, Praha

O čem se bude diskutovat:
  • Kdo jsou vůdčí osobnosti dnešní sociální/solidární ekonomiky.
  • O možnostech, jak dnes získat podporovatele, pozornost médií a veřejnosti.
  • Jak může partnerství dobroziskovky s firmou kultivovat firmu i společnost.
  • Proč ve vedení společensky prospěšných aktivit potkáváme více žen.
  • O bariérách, výzvách a podpoře ženského lídrovství
  • O příkladech, které mohou být inspirací a zdrojem energie pro nás ostatní.
Diskutovat budou:

Zástupci významných společností, ať už komerčních či neziskových, státní správy a filantropové z ČR a USA, reprezentující organizaci American Friends of the Czech Republic (AFOCR),

Číst dál

Platforma rozvoje NNO, kterou vede Spiralis, a která pomáhá neziskovým organizacím zorientovat se v “džungli” nové legislativy, pořádá regionální seminář pro neziskové organizace z Prahy a okolí. Tentokrát se zaměří na dnes velmi aktuální témata, a to problematiku GDPR a EET. Pokud tedy již vyslovení těchto zkratek ve vás probouzí  nejistotu, stres či další negativní pocity, neváhejte a přihlaste se na tento seminář.

Kdy: sobota, 17. 3. 2018
Kde: Praha, Palác YMCA, Na Poříčí 12, 5. patro, místnost č. 549

Program semináře:
9:30 – registrace a přivítání
10:00 – 13:00 GDPR a ochrana osobních údajů v neziskových organizacích
Mgr. Ivana Rosenzweigová, expertka na legislativu
JUDr. Lenka Deverová, advokátka
Základní principy GDPR. Vymezení osobních údajů, odpovědnost a role správce a zpracovatele. Díky případovým studiím a skupinové práci na konkrétních případech porozumíte „logice“ nařízení GDPR a budete vědět, co vše je třeba udělat ve vaší organizaci pro to, abyste fungovali v souladu s tímto nařízením.

Číst dál
podpoří ženy při rozjezdu a rozvoji sociálních podniků

V souladu se sloganem  “Společně vytváříme odpovědnější svět” Spiralis a Spektrum rozvoje žen zaměřily Leadership Academy na rozvoj sociálního podnikání. Z desítek přihlášek porota vybrala 19 žen, které své projekty představily první březnový pátek v historických prostorách Amerického centra.

Účastnice programu přivítala Erin Kotheimer z Velvyslanectví USA v Praze, která hovořila
o tom, proč podporují rozvoj společensky aktivních žen. Její slova doplnil Tomáš Knaibl pověřenec ambasády pro neziskové organizace. Právě díky velvyslanectví a podpoře dalších příznivců mohou dámy tento komplexní a dlouhodobý program využít zcela bezplatně.
V dalších měsících je čeká 9 dní workshopů, přednášek, exkurzí, lektorská a mentorská podpora expertů a expertek na sociální byznys a společenskou odpovědnost.

Ostrý start

Po slavnostním zahájení představil svůj pohled na sociální ekonomiku Ryan Turner, americký expert Spiralis. Ředitelka Jolana Turnerová objasnila, jak se ženské lídrovství a sociální podnikání potkávají v poslání Spiralis. Garantka akademie Miriam Vránová doplnila informace o vzdělávacích blocích půlročního programu pro ženy v čele veřejně prospěšných organizací.

Číst dál
Pro kapitánky dobroziskových organizací

Hledáme 15 odhodlaných žen, které chtějí využít své lídrovství k rozvoji společensky prospěšného podnikání. Už 2. března otvíráme LEADERSHIP ACADEMY 2018:

Celkem 9 dní workshopů, přednášek, exkurzí, lektorská a mentorská podpora expertů a expertek na sociální byznys.

Přihlášky přijímáme do 12. února 2018.

·         Díky podpoře Velvyslanectví USA v ČR a osvícených příznivců je akademie bezplatná.

·         IT expertka a manželka velvyslance USA Andrew Schapiro v ČR  Tamar Newberger si přeje víc žen ve vedoucích rolích ve společensky prospěšných aktivitách. Tímto programem přispíváme ke splnění jejího i našeho přání.  

·         Navštivte galerii absolventek LEADERSHIP ACADEMY 2017

Více informací se dozvíte na stránkách Platformy SPEKTRUM ROZVOJE ŽEN

Těšíme se na Vás!

    

 

Celkem 30 reprezentantek české občanské společnosti se setkalo se zástupci a zástupkyněmi evropských institucí, nevládních iniciativ a think tanků na studijní cestě do Bruselu ve dnech 5. - 7. 12. 2017. Cestu pořádali kancelář europoslance Jana Kellera, platforma Spektrum rozvoje žen a člen EHSV Roman Haken.

 

Delegace mimo jiné navštívila zasedání Evropského parlamentu, Evropského sociálního a hospodářského výboru a diskutovala s eurokomisařkou Věrou Jourovou o budoucnosti neziskových organizací, větším zapojení žen do rozhodovacích procesů a možnostech spolupráce napříč EU.

 

Brusel v obrazech můžete vidět na stránkách Platformy Spektrum rozvoje žen.