AKTIVITY

Společně vytváříme odpovědnější svět

Forum lídrů a lídryň sociální ekonomiky
Mezinárodní konference pro společensky prospěšné podnikavce

Kdy: 2. května 2018, 9:00 – 17:30,

Kde: Schebkův palác, Praha

O čem se bude diskutovat:
  • Kdo jsou vůdčí osobnosti dnešní sociální/solidární ekonomiky.
  • O možnostech, jak dnes získat podporovatele, pozornost médií a veřejnosti.
  • Jak může partnerství dobroziskovky s firmou kultivovat firmu i společnost.
  • Proč ve vedení společensky prospěšných aktivit potkáváme více žen.
  • O bariérách, výzvách a podpoře ženského lídrovství
  • O příkladech, které mohou být inspirací a zdrojem energie pro nás ostatní.
Diskutovat budou:

Zástupci významných společností, ať už komerčních či neziskových, státní správy a filantropové z ČR a USA, reprezentující organizaci American Friends of the Czech Republic (AFOCR),

Číst dál

Platforma rozvoje NNO, kterou vede Spiralis, a která pomáhá neziskovým organizacím zorientovat se v “džungli” nové legislativy, pořádá regionální seminář pro neziskové organizace z Prahy a okolí. Tentokrát se zaměří na dnes velmi aktuální témata, a to problematiku GDPR a EET. Pokud tedy již vyslovení těchto zkratek ve vás probouzí  nejistotu, stres či další negativní pocity, neváhejte a přihlaste se na tento seminář.

Kdy: sobota, 17. 3. 2018
Kde: Praha, Palác YMCA, Na Poříčí 12, 5. patro, místnost č. 549

Program semináře:
9:30 – registrace a přivítání
10:00 – 13:00 GDPR a ochrana osobních údajů v neziskových organizacích
Mgr. Ivana Rosenzweigová, expertka na legislativu
JUDr. Lenka Deverová, advokátka
Základní principy GDPR. Vymezení osobních údajů, odpovědnost a role správce a zpracovatele. Díky případovým studiím a skupinové práci na konkrétních případech porozumíte „logice“ nařízení GDPR a budete vědět, co vše je třeba udělat ve vaší organizaci pro to, abyste fungovali v souladu s tímto nařízením.

Číst dál
Pro kapitánky dobroziskových organizací

Hledáme 15 odhodlaných žen, které chtějí využít své lídrovství k rozvoji společensky prospěšného podnikání. Už 2. března otvíráme LEADERSHIP ACADEMY 2018:

Celkem 9 dní workshopů, přednášek, exkurzí, lektorská a mentorská podpora expertů a expertek na sociální byznys.

Přihlášky přijímáme do 12. února 2018.

·         Díky podpoře Velvyslanectví USA v ČR a osvícených příznivců je akademie bezplatná.

·         IT expertka a manželka velvyslance USA Andrew Schapiro v ČR  Tamar Newberger si přeje víc žen ve vedoucích rolích ve společensky prospěšných aktivitách. Tímto programem přispíváme ke splnění jejího i našeho přání.  

·         Navštivte galerii absolventek LEADERSHIP ACADEMY 2017

Více informací se dozvíte na stránkách Platformy SPEKTRUM ROZVOJE ŽEN

Těšíme se na Vás!

    

 

Celkem 30 reprezentantek české občanské společnosti se setkalo se zástupci a zástupkyněmi evropských institucí, nevládních iniciativ a think tanků na studijní cestě do Bruselu ve dnech 5. - 7. 12. 2017. Cestu pořádali kancelář europoslance Jana Kellera, platforma Spektrum rozvoje žen a člen EHSV Roman Haken.

 

Delegace mimo jiné navštívila zasedání Evropského parlamentu, Evropského sociálního a hospodářského výboru a diskutovala s eurokomisařkou Věrou Jourovou o budoucnosti neziskových organizací, větším zapojení žen do rozhodovacích procesů a možnostech spolupráce napříč EU.

 

Brusel v obrazech můžete vidět na stránkách Platformy Spektrum rozvoje žen.

 

 

Spolupráce firem a dobroziskovek 

Kdy: 22. listopadu 2017 od 12:30 do 17:30 hodin

Kde: O2, Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4-Michle

 

O co jde:

Diskuze o tom, jak prezentovat firmám působícím na českém trhu společensky aktuální témata, která neziskové organizace řeší, jak mezi představiteli/-kami firem a neziskových organizací komunikovat, či jaká jsou očekávání na straně firem a jaká na straně NNO.

Z pohledu firem i neziskových organizací budeme hledat odpovědi na otázku, která zní jednoduše: jak vypadá efektivní CSR (Corporate sociale responsibility) a jak efektivní spolupráce s NNO? Zaměříme se na to, v jakých úrovních se spolupráce může odehrávat a jaká témata jsou pro společnost klíčová natolik, aby se firmy a neziskový sektor staly spojenci a skutečně naplňovaly principy odpovědnosti a udržitelnosti.

Kdo vystoupí:

Diskuzi vede Alena Líškay Králíková, expertka na komunikaci a CSR (Byznys pro společnost). Pozvání přijali manažerky a manažer významných mezinárodních korporací Anna Kačabová, ředitelka Nadace O2, Marie Mališková, CSR manažerka O2, Karolína Kříženecká, vedoucí útvaru komunikace společnosti Hochtief CZ, a Tomáš Pavlík, manažer komunikace a CSR MOL Česká republika. Program zde.

Číst dál
Existují čistě ženské a mužské profese? Jakou roli hraje toto onálepkování při volbě povolání? Jak se měří hodnota práce? Přesně takové otázky si teď kladou Norové.

Ženy v armádě a muži ve školkách může někomu znít jako zpráva ze žánru sci-fi. Ne tak v Norsku. Dlouhodobě se zde snaží stírat rozdíly mezi uplatněním žen a mužů ve společnosti. A výsledky mají značné. Ovšem z jejich pohledu stále neuspokojivé. To potvrdila i Goro Ree-Lindstadová,ředitelka Centra pro rovnost (Likestilling Senteret) sídlícím v Hamaru, městě vzdáleném hodinu cesty vlakem z Osla.

Snahou norské vlády, která Centrum finančně podporuje, je zdolat všechny stereotypy, jak jsou obě pohlaví navzájem odlišná nejen v souvislosti s kariérou. Většina moderního světa se dnes shodne na tom, že žena nepatří jen do kuchyně nebo k dětem a kromě starosti o domácnost má právo na vlastní kariéru a realizaci. To ale zdaleka nestačí.

Ree-Lindstadovou trápí například to, proč stále holčička znamená automaticky růžovou barvu a chlapec modrou? Proč učitelé v předškolních zařízeních oslovují děvčátka princezno, miláčku a dalšími zdrobnělinami a chlapce jménem? Proč v dětských knížkách je z deseti jen jedna s hlavní dívčí hrdinkou a v ostatních kralují už jen kluci?

Číst dál

“Zajistit ženám rovné příležitosti a plnou a efektivní účast na rozhodování na všech úrovních v politickém, ekonomickém i veřejném životě.” 

Tak zní jeden z Cílů udržitelného rozvoje pro období 2015 - 2030, které si vytyčilo OSN. A jako důkaz, že své předsevzetí bere vážně, převzala České informační centrum OSN nad platformou SPEKTRUM ROZVOJE ŽEN záštitu.

Spektrum rozvoje žen zve ke spolupráci

Vzděláváme občansky aktivní ženy v leadershipu. Usilujeme o to, aby tyto ženy byly v naší společnosti více vidět a slyšet a měly vliv.    

Platforma Spektrum rozvoje žen podporuje ženy angažující se v občanské společnosti

Podpoře žen ve veřejně prospěšných aktivitách se věnuje platforma s názvem SPEKTRUM ROZVOJE ŽEN, kterou v roce 2015 založila a vede organizace Spiralis. Cílem platformy je vybavit ženy znalostmi, inspirací a odvahou se více angažovat ve veřejném životě. Do jejich aktivit (workshopů, konference ŽENY ŽENOU, MUŽI MŮŽOU​, vzdělávacího programu LEADERSHIP ACADEMY) se doposud zapojilo více než 300 žen a mužů. Členskou základnu tvoří více než 40 organizací z celé České republiky.

Číst dál
fórum chce přispět i k ukončení chudoby

V Praze se v pondělí 5. června 2017 koná mezinárodní konference u příležitosti Světového dne životního prostředí s názvem „Fórum evropské občanské společnosti pro udržitelný rozvoj – názory a praxe v České republice“. Zástupci Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) Brenda King, Roman Haken a Bedřich Moldan zde poprvé české veřejnosti představí Fórum evropské občanské společnosti pro udržitelný rozvoj. Do této platformy se mohou zapojit i české organizace a iniciativy napříč spektrem občanské společnosti, které spojuje stejná mise, a to přispět k provádění Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030. Tedy tzv. 17 cílů udržitelného rozvoje. To v praxi znamená, že budou její aktivity směřovat k ukončení chudoby ve světě, prosazování prosperity pro všechny a ochraně přírodních zdrojů planety a také propagovat tato poselství. Na konferenci evropští experti představí konkrétní návrhy řešení a budou je diskutovat s českými odborníky.

„Nově vzniklé Fórum iniciuje dialog občanských iniciativ a organizací na národní úrovni s evropskými tvůrci politik. Tato konference nabízí konkrétní příležitost pro českou odbornou veřejnost získat aktuální informace o směřování evropské politiky a vyjádřit své názory k udržitelnému rozvoji. Věřím, že tuto jedinečnou příležitost aktivně využije“, vysvětluje význam konference Roman Haken, člen EHSV – jeden z organizátorů a řečníků konference.

Číst dál