AKTIVITY

Společně vytváříme odpovědnější svět

our new colleague/ náš nový kolega

(překlad do českého jazyka níže)

Spiralis is pleased to welcome Ryan Turner as an Expert-in-Residence (EIR) at our Prague office during the 2017-2018 program year. Ryan comes to us from Washington, DC, where he provides strategic counsel to social enterprises in the U.S. and abroad.

Ryan's work builds upon more than 20 years of cross-sector experience in strategic planning, program development, public policy, stakeholder communications, leadership training, and technical assistance for social impact.

Since his first visit to the Czech Republic in 1996, Ryan has continued his connection to our country through his support as a volunteer, consultant, and advocate for civil society and social entrepreneurship efforts throughout Central and Eastern Europe.

Číst dál
aneb Hrajeme podle pravidel

 

Spiralis již od svého počátku vytváří informační zázemí pro kvalifikované rozhodování nestátních neziskových organizací. V souladu s tímto záměrem v roce 2015 vytvořil Spiralis oficiální Platformu rozvoje NNO, která se věnuje především otázkám strategického a finančního řízení neziskových organizací a aktuálním výkladům legislativy ovlivňující jejich chod. Aktuálně platforma sdružuje 28 členů z celého Česka, například z řad zástupců Místních akčních skupin (MAS) a dalších informačních a poradenských center či asociacií napříč všemi regiony ČR a je otevřena novým zájemcům.

Platforma rozvoje NNO tvoří tzv. hřiště, kde se předávají a sdílejí zásadní informace a odehrávají se důležitá “utkání a turnaje” s cílem nastavit pro fungování neziskovek ty nejlepší podmínky k realizování jejich veřejně prospěšných aktivit. Do činnosti Platformy se zapojují  nejen manažeři neziskových organizací, ale také zástupci veřejných a státních institucí, lídři z byznysu a experti na řízení, legislativu a finance.

 

Záměrem platformy je prohlubování vzájemné znalosti, respektu a souhry těchto jednotlivých aktérů, které jsou pro rozvoj neziskových organizací zcela zásadní.

Číst dál
Setkání žen ve vedení neziskových organizací a občanských iniciativ                          

Kdy: 25. 10. 2016 od 12:00 do 17:00 (poté volná diskuse)
Kde: Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1, konferenční místnost č. M 03 v mezaninu.
Program: Ženy sdílejí své zkušenosti související s následujícími tématy:

 • Jak mohou občansky aktivní ženy ovlivňovat dění ve společnosti.
 • Jak být více vidět, slyšet a získat podporu pro své projekty. 

Představí se platforma Spektrum rozvoje žen a nový vzdělávací program LEADERSHIP ACADEMY 2017 pro občansky aktivní ženy.  Setkání moderuje formou councilového kruhu Lenka Papadakisová, zakladatelka Moudrého podnikání žen.

 

Proč se zúčastnit?

Číst dál
Program pro občansky aktivní ženy 

Jste žena ve vedení neziskové organizace?

Je pro vás vaše práce posláním a chcete jí dělat, jak nejlépe umíte?

Chcete, aby vaše organizace a její téma získaly zájem a pozornost veřejnosti?

Právě pro vás otevíráme LEADERSHIP ACADEMY. Ve spolupráci se špičkovými konzutanty a mentory v oborech marketing, osobní značka, leadership, storytelling, PR, mapování klíčových kompetencí, finančnictví, fundraising a strategie vám přinášíme know-how s cílem objevit a posílit váš leadership, Pomůžeme vám najít vlastní cestu, jak být více vidět, více slyšet a mít vliv ve společnosti.

Pozornost věnujeme i odpočinku a prakticky odkryjeme důležitost pojmu “wellbeing”. Tzv. lázně pro lídryně kombinujeme s odbornými tréninky, workshopy, konzultacemi a mentoringem na míru.

Na základě této podpory si zpracujete plány svého osobního rozvoje, případně rozvoje finančně udržitelné organizace. Jistě využijete příležitosti natočit informačně a emočně vyvážený příběh  váš nebo vaší organizace. Bude jedním z dokladů o vašem lídrovství, vhodný k prezentaci dárcům, partnerům a veřejnosti.

Číst dál
POJĎTE TVOŘIT SVĚT, VE KTERÉM CHCETE ŽÍT!

Unikátní příležitost pro 120 aktivních žen z celé České republiky, přináší nový projekt Spiralis pod názvem ROZVÍJÍM SVŮJ SVĚT.
První půlroční etapa odstartovala v září 2016 v Novém Jičíně. Nyní se můžete hlásit do třetí etapy, která začíná v září 2017 v Radešínské Svratce (kraj Vysočina).

Ženy se mohou těšit na skutečně šťavnatý půlrok plný nových vědomostí, inspirativních prožitků a potřebných kontaktů. Ve společnosti podobně naladěných žen se budou připravovat na realizaci svého společensky užitečného projektu tak, aby byl finančně udržitelný.

 Pro koho je účast vhodná: 

 • Jste žena, matka a zajímá vás místo, kde žijete?
 • Chcete přispět ke zlepšení života svého, svých dětí i lidí kolem vás?
 • Chcete lépe poznat svoje silné stránky a naučit se využívat k užitku svému i druhých?

Co si vytvoříte:

 • mapu svých schopností a dovedností
 • z užitečného nápadu konkrétní podnikatelský plán
 • vlastní webové stránky nebo malý e-shop

Co se naučíte:

 • využívat bezplatné IT nástroje
 • získat finance na svůj záměr
 • prezentovat svůj projekt na veřejnosti
Číst dál

Léčit bolesti dnešního světa pomáhají veřejně prospěšné či charitativní aktivity, které jsou převážně dílem žen.Proto podporujeme ženy a neziskové organizace, ve kterých působí. Více než 220 žen se zapojilo do projektu SPEKTRUM ROZVOJE ŽEN. Koučing, mentoring, rozvoj a mapování kompetencí, 
leadership, storytelling a principy moudrého podnikání jsou oblasti, ve kterých se ženy mohou v rámci workshopů a konference rozvíjet. Ženy a organizace, které mají zájem se dále vzdělávat, sdílet zkušenosti a vzájemně se inspirovat, se sdružují v platformě SPEKTRUM ROZVOJE ŽEN. I vy se můžete připojit k organizacím Moudré podnikání žen, Business Professional Women ČR, Baby Office, Genderové informační centrum NORA, P3 – People, Planet, Profit, Borůvka Praha, Komunitní škola Roztoky, Asociace pro sociální inovace, Proficio, Centrum kompetencí a dalším. 

Informace o aktivitách projektu a členství v platformě naleznete na webu spektrumrozvojezen.weebly.com

Číst dál

Chceme žít v zemi, kde korupce nemá místo. Věříme, že když spojí síly občanské iniciativy, veřejné instituce a odborníci na protikorupční aktivity vzniká skutečně transparentní společnost. Vidíme smysl ve vzájemném inspirování, sdílení praktických návodů a příkladů dobré praxe úspěšných či problematických kauz v oblasti účinné prevence a boje s korupcí. Propojili jsme více než 80 aktivních občanů a zástupců organizací (EDUin, Fond Otakara Motejla, Informační centrum OSN, iniciativa PAKT, MÚ Kolín, Občanský monitoring, Nadační fond proti korupci, Pražské fórum, Sbor dobrovolných občanů, Trojmezí, Velvyslanectví USA v Praze aj.). Vítáme další aktivní občany a neziskové organizace a nabízíme pomoc s realizací takto zaměřených projektů. Ozvěte se nám.

OBČANSKÉ INICIATIVY JSOU ÚSPĚŠNÉ V ZÁPASE S KORUPCÍ

Číst dál

Téměř 60 žen z Prahy absolvovalo náš vzdělávací program projektového řízení a on-line marketingu. Není výjimkou, že absolventky v závěru intenzivního kurzu mají již hmatatelné úspěchy ve formě prodaných produktů či služeb. 

Spiralis učí ženy řídit své životní projekty

Téměř 60 pražských maminek absolvovalo vzdělávací program s názvem NAJDU SVÉ MÍSTO aneb ŘÍDÍM SVŮJ PROJEKT. Není výjimkou, že absolventky v závěru intenzivního kurzu mají již hmatatelné úspěchy ve formě prodaných produktů či služeb. Kurz pořádá organizace Spiralis pro ženy, které hledají své pracovní uplatnění po profesní pauze způsobené mateřstvím.

Ženy do kurzu již vstupují s vlastním „podnikatelským“ záměrem. V průběhu výuky projektového managementu a konzultací s experty jej dále rozvíjejí. Účastnice získají znalosti z on-line marketingu, komunikačních dovedností a péče o zákazníky v průběhu prakticky zaměřených školení.

Číst dál