O NÁS

Společně vytváříme odpovědnější svět

Organizujeme setkání všech lidí spojených s programem Rozvíjím svůj svět

Co je potřeba vědět, když chceme rozvíjet svět?

Inspiraci, sdílení a energii do dalšího „světorozvoje“ nabízíme účastníkům setkání absolventů, absolventek, lektorek, mentorů a mentorek a tvůrkyň programu Rozvíjím svůj svět, které se odehraje 11.6.2019 v Etnosvětě. 

Účastníci se dozví, co způsobil tříletý vzdělávací sebezkušenostní program Rozvíjím svůj svět pro 120 podnikavek a podnikavců v 6 krajích ČR. Setkají se s lidmi, kteří v něm hráli hlavní role, a také s hosty jako Rostya Gordon Smith a Antonia Nyass. 

V programu jsou zařazeny interaktivní přednášky, workshopy, diskuse a world café. 

Akci pořádá Spiralis spolu s P3 - People, Planet, Profit a Spektrem rozvoje žen.

 

Zakládáme iniciativu Posilujeme Česko

Spojit síly na podporu občanské společnosti bylo cílem diskuzního setkání bezmála 20 zástupců významných a střešních neziskových organizací s názvem “Solidární workshop” , které se uskutečnilo 20. září 2018 v Praze. V úvodu přítomné přivítala, vyjádřila podporu a vyzdvihla význam spolupráce Anna Dumont, zástupkyně Informačního centra OSN, které akci poskytlo záštitu a v jehož prostorách se setkání konalo.

Zakladatel organizace Milion chvilek Mikuláš Minář inspiroval svou úspěšnou kampaní Milion chvilek pro demokracii. Jeho týmu se podařilo za 200 dní shromáždit 200 tisíc podpisů z celé země pod výzvu Chvilka pro rezignaci.

Jolana Turnerová, ředitelka Spiralis, představila celoevropskou kampaň Make Europe Great for All, kterou iniciuje Evropské občanské fórum a vrcholí 10. prosince v Den lidských práv.

V Česku iniciativa na podporu dobrého jména neziskových organizací, kterých je téměř 130 tisíc, ponese název POSILUJEME ČESKO.